Nhằm đáp ứng nhu cầu cắm ghép Implant ngày càng cao, Labo Z chuyên phục hình sứ trên implant với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia bác sĩ giỏi, chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp các loại phục hình trên Implant với độ chính xác và thẩm mỹ cao thông qua công nghệ CAD/CAM tại Labo Z.