• English
 

Vương Miện & Cầu

24/04/2024by tuantran0

Các loại răng sứ Vương Miện & Cầu:

+ Răng sứ PFZ:

PFZ

+ Răng sứ PFM:

PFM

+ Răng sứ FZC:

FZC

+ Răng sứ IPS e.max ZirCAD Multi:

4

+ Răng sứ Full Cast Crown:

Full Cast Crown

+ Răng sứ IPS e.max®:

6

+ Răng sứ Inlay – Onlay:

7

+ Răng sứ Full Cast Gold Crown:

8

+ Răng sứ High Noble:

9

Cầu Zirconia có các đặc tính kỹ thuật tương tự như các vương miện gốm zirconia, thẩm mỹ, sức mạnh và khả năng tương thích sinh học.
Vương miện và cầu răng hoàn toàn bằng gốm của chúng tôi được làm từ một hệ thống thiết kế 3D trên máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *